• "Enter your caption here"
  • "Enter your caption here"
  • "Enter your caption here"

Impact Factor

JOURNAL NAME Jurnal Manajemen Hutan tropika
ISSN 2087-0469/2089-2063
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME Jurnal Agroqua
ISSN 2598-4071
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM
ISSN 2549-3876
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME Jurnal Al Bayan : Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab
ISSN 2549-1229
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME Jurnal Al Bayan : Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab
ISSN 2549-1229
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME Jurnal Al Bayan : Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab
ISSN 2549-1229
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME Jurnal AL-Qodiri: Jurnal Hasil Penelitian Pendidikan Islam
ISSN 2252-4371
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME Jurnal AL-Qodiri: Jurnal Hasil Penelitian Pendidikan Islam
ISSN 2252-4371
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME JURNAL ASPIKOM
ISSN 2548-8309
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME JURNAL BAHASA, SASTRA, DAN PEMBELAJARANNYA
ISSN 2089-0117
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman
ISSN 2477-6300
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME JURNAL BINA ADHYAKSA
ISSN 2087-5622
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME JURNAL CIVICS: MEDIA KAJIAN KEWARGANEGARAAN
ISSN 1829-5789/ 2541-1918
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME JURNAL CIVICS: MEDIA KAJIAN KEWARGANEGARAAN
ISSN 2541-1918
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME JURNAL EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
ISSN 2086-1575/2505-7115
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME Jurnal ekonomi modernisasi
ISSN 0216-373X
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME JURNAL EKONOMI MODERNISASI
ISSN 0216-373X
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME JURNAL EKONOMI PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN
ISSN 2579-387X
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME JURNAL ENDURANCE
ISSN 2477-6521
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME JURNAL HUKUM ISLAM
ISSN 1829-7382/2502-7719
IMPACT FACTOR